Registre Ocult

Donar d'alta un establiment a l'entitat SBDVALMES

Dades comercials

Dades fiscals

Dades persona de contacte*

Accés i condicions d'ús

El negoci, si no està pre-registrat, es donarà d'alta en l'entorn de l'entitat gestora seleccionada amb llicència limitada i sense visibilitat a l'APP o web. L'entitat gestora serà la responsable d'activar-vos la llicència completa i/o activar-vos visibilitat a l'APP o web, o a desactivar-vos com a negoci si fos necessari.

*Camps obligatoris